LOMOZ o.z.

Mená zaznamenané pri sčítaní ľudu v roku 1715

V roku 1715 sa konalo v Uhorsku sčítanie obyvateľov. Na území Slovenska (Uhorska) to bolo vôbec prvé čiastočné sčítanie ľudu. Sčítanie všetkých obyvateľov sa uskutočnilo až v rokoch 1778-1785.

1715

Sčítanie ľudu sa vtedy nazývalo „súpis daňovníkov“ a tento v roku 1715 mal svoje odôvodnenie. V tomto roku prijal uhorský snem zákon o zavedení stáleho vojska v Uhorsku, a teda aj o vyberaní pravidelnej vojenskej dane, tzv. contributionale. Vytvorili tak celokrajinské súpisy platiaceho obyvateľstva.

Daň bola v Uhorsku viazaná na osobu daňovníka, nie na pozemky, vznikli tak prvýkrát zoznamy mien daňovníkov. Výška dane závisela od rozlohy usadlosti, na ktorej daňovník hospodáril.

Táto zbierka bola pre Maďarský národný archív v Budapešti digitalizovaná. Pre Horné Orešany, ktoré sa v tom období nazývali Felső-Dios, sa v nej nachádzajú tieto mená:

Mathias Snajder, Georgius Vitek, Paulus Hajek, Georgius Szkaliczky, Vrabliczka, Georgius Illyavszky, Joannes Blasó, Joannes Behák, Georgius Klokner, Martinus Heczko, Joannes Mamrovics, Joannes Illyavszky, Petrus Liseczky, Martinus Oszszciti, Martinus Puchell, Martinus Mucha, Andreas Srabara, Georgius Kralovicz, Michael Kollarovics, Franciscus Kocsis, Nicolaus Puchli, Michael Horváth, Nicolaus Radis, Georgius Simon, Nicolaus Blazovicz, Georgius Blazovicz, Georgius Partll, Andreas Kutenicz, Stephanus Kubicsin, Martinus Palkovics, Paulus Radics, Andreas Palkovics, Georgius Zahár, Georgius Pleho, Joannes Szkaliczky, Michael Kovács, Georgius Dubovszky, Georgius Domanyiczky, Joannes Vasugha, Andreas Trencsinszky, Joannes Spaczik, Paulus Thomsa, extraneusok, Joannes Silavek

Súpis daňovníkov v roku 1715

Súpis daňovníkov v roku 1715

Súpis daňovníkov v roku 1715

Súpis daňovníkov v roku 1715

Súpis bol vykonávaný podľa obcí a v tabuľkách sú uvedené následovné údaje: meno daňovníka, množstvo rolí (agrae), čerstvo kultivovaná zem (extirpaturae), lúky (pratae) a vinice (vineae).

Jednotky boli použité rôzne. Polia mali jednotku jutro (0,575 ha), alebo gbel (cubulus - 0,4 hektára), lúky sa uvádzali v koscoch (falcastrum – 28-46 árov), alebo vo vozoch sena (currus – 25 árov). Vinice sa zase zapisovali v kopáčoch (fossor – 2,7 áru).

Ing. Marek Boháček, zdroje: geni.sk, cisarik.com, sk.wikipedia.org

maro | 27.05.'15 10:39 | Svet okolo nás | Zdieľať | tlač vytlačiť

Komentáre

Pridať komentár

/meno, povinná položka/
/mail, povinná položka/
/web/


Formátovanie príspevku: hrubé  podčiarknuté  kurzíva
 

© 2009 - 2011 LOMOZ o.z. | www.lomoz.sk | lomoz@lomoz.sk
sponzor hostingu: inet.sk | webdesign: bohacek.sk