LOMOZ o.z.

2% z dane

Triedenie odpadu nám ušetrí peniaze

Od začiatku tohto roku závisí cena za uloženie zmesového komunálneho a objemového odpadu od percenta vytriedenia odpadu v danej obci. To znamená, že záleží na nás, koľko v konečnom dôsledku zaplatíme za odvoz nášho komunálneho odpadu.

Výhodou triedenia je nielen to, že budeme platiť nižšiu cenu, ale aj samotného odpadu, ktorý vyprodukujeme a bude sa musieť skládkovať, bude menej. Skládky sú v dnešnej dobe už aj tak dosť preplnené, takže toto asi nie je najefektívnejšia cesta.

Pozitívom ale je, že možností na triedenie odpadu v našej obci je pomerne dosť. Plasty a tetrapaky sa zbierajú dvanásťkrát za rok, teda raz mesačne. Stačí dať pred dom žlté smetné nádoby, prípadne igelitové vrecia. Papier môžeme pravidelne hádzať do modrých 1100-litrových nádob rozmiestnených po obci. Rovnako na sklo, ktorého sa v obci vyseparovalo minulý rok 26 ton,  sú rozmiestnené zberné nádoby a na dvore OcÚ veľkokapacitný kontajner. Aj staré šatstvo môžeme separovať do zberných nádob. Za minulý rok sa nám podarilo vyzbierať osem ton oblečenia! Na dvor obecného úradu môžeme pravidelne prinášať starý kuchynský olej a do červeného kontajnera aj kovový odpad. A nakoniec sa v našej obci dvakrát do roka zbiera elektronický odpad a biologicky rozložiteľný odpad ako haluzovina či orez zo stromov.

V súčasnosti sa pripravuje dodanie 670 ks 1050-litrových kompostérov do domácností a pracuje sa na ďalších možnostiach separovania odpadu v obci.

Takto nie!

Bio odpad  Bio odpad

Dvakrát do roka sa v obci robí zber bio odpadu, haluzoviny a podobne. Takýto odpad sa skompostuje, čím dostáva ďalšie využitie, počíta sa do recyklovaného odpadu, čím sa znížia náklady na vývoz TKO. A, samozrejme, v neposlednom rade to takto nepôsobí esteticky.

 Marek Boháček

Cena za skládkovanie komunálneho odpadu sa skladá z dvoch zložiek: poplatku za uloženie na skládku a poplatku, ktorý sa odvádza do Envirofondu (Environmentálny fond v správe Ministerstva životného prostredia SR).

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]
Sadzba za príslušný rok v
eurách . t-1
2019
2020
2021 a
Nasledujúce
roky
x ≤ 10
17
26
33
10 ≤ x ≤ 20
12
24
30
20 < x ≤ 30
10
22
27
30 < x ≤ 40
8
13
22
40 < x ≤ 50
7
12
18
50 < x ≤ 602
7
11
15
X > 60
7
8
11

POPLATKY ZA UKLADANIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA SKLÁDKY NA ZÁKLADE „KTO VIAC TRIEDI – MENEJ PLATÍ“ (DO ENVIROFONDU). Zdroj: Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

 

Rozmiestnenie zberných nádob na separovanie: http://www.horneoresany.sk/separovany-zber,-vyvoz-odpadu

 

maro | 30.05.'19 21:22 | Svet okolo nás | Zdieľať | tlač vytlačiť

 

© 2009 - 2011 LOMOZ o.z. | www.lomoz.sk | lomoz@lomoz.sk
sponzor hostingu: inet.sk | webdesign: bohacek.sk