LOMOZ o.z.

Projekt reCyklo - koše na separovaný odpad, cyklostojany pre všetkých

Potreba a záujem separovať odpad sa stále viac zvyšuje. Bicykel vždy bol a stále je obľúbený. Tak prečo tomu nepomôcť? Projekt je podaný...

reCyklo

Častokrát sa môžeme stretnúť s problémom, že ak by sme aj chceli separovať, respektíve použiť bicykel, reálne možnosti sú obmedzené. Je potrebné vytvoriť také podmienky, aby bol bicykel použiteľný bez obmedzení ako plnohodnotný dopravný prostriedok.

Malé koše na odpad by sme chceli umiestniť na miestach s väčším výskytom ľudí, ako napríklad pri autobusovej zástavke (v blízkosti sú obchody), pri pošte (v tesnom kontakte obecného trhoviska) a v športovom areáli, v blízkosti detského ihriska.

Umiestnením stojanov na bicykle na exponované miesta ako napríklad pri pošte, cintoríne, obchodoch, či ihrisku tiež motivujeme občanov k zdravšiemu životnému štýlu. V súlade s usmerňujúcimi dokumentmi Svetovej zdravotníckej organizácie sa odporúča minimálne 60 minút fyzickej aktivity denne v prípade detí a mladých ľudí a minimálne 30 minút v prípade dospelých a seniorov. V neposlednom rade si bude môcť bicykel zamknúť, čím sa zabraní prípadne krádeži.

Ďalšou podporou cyklodopravy je umiestenie základného náradia na opravu bicyklov, verejná hustilka.

Na lepšiu propagáciu cyklodopravy v obci bude vytvorená mapa zo zaznačenými novými a už aj dávnejšie existujúcimi stojanmi.

Podali sme preto tento projekt. Nákup vybavenia by sme chceli kofinacovať pomocou 2% z dane.

- ĎAKUJEME -

 

maro | 04.03.'21 21:37 | Aktivity LOMOZu | Zdieľať | tlač vytlačiť

 

© 2009 - 2011 LOMOZ o.z. | www.lomoz.sk | lomoz@lomoz.sk
sponzor hostingu: inet.sk | webdesign: bohacek.sk