Viete o tom, že v Orešanoch bude spaľovňa odpadu?

Vytlačené z http://www.lomoz.sk | 26.02. '20
http://www.lomoz.sk/c/21/viete-otom-ze-voresanoch-bude-spalovna-odpadu.htm

Počuli ste o tom, že poslanci obecného zastupiteľstva a starosta schválili zámer na výstavbu spaľovne v obci?

ChemikaObecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce schválilo 24. 10. 2011 väčšinou hlasov zámer na výstavbu spaľovne komunálneho odpadu v Horných Orešanoch, m.č. Majdánske. Poslanci až na štvrtý raz súhlasili s návrhom spoločnosti Vinos, s. r. o., aby v našej obci bola spaľovňa, ktorá bude mať podľa slov starostu prínos pre občanov. K návrhu zámeru nebolo v obci žiadne verejné zhromaždenie, tak sa môžeme len domnievať, aké prínosy to budú. Na druhej strane však každá spaľovňa produkuje emisie, ktoré môžu znečistiť prostredie Malých Karpát, navyše ako chránenej krajinnej oblasti. O vplyvoch na životné prostredie, o otázkach dopravnej infraštruktúry nevedno skoro nič. Možno sa len domnievať. Azda to bude stačiť na presvedčenie občanov, že sa vlastne nič nestalo a život ide ďalej.

Autor: občan

Na OZ Lomoz sa s prosbou o pomoc obrátil Anonym. Má obavy zo zámerného poškodzovania prírodného bohatstva v našich Horných Orešanoch výstavbou spaľovne! O takomto zámere sme vôbec nevedeli (ani nikto okolo nás), preto nás Anonymov list nepríjemne prekvapil. Ešte väčšie bolo naše prekvapenie, keď sme si jeho tvrdenia v rámci možností overili a zistili sme, že sú založené na pravde.

maro | 11.11.'11 07:57 | Svet okolo nás | http://www.lomoz.sk