LOMOZ o.z.

Slávny rodák: konštruktér a vynálezca František Héger

Jedným z významných hornoorešanských rodákov bol aj profesor František Héger, ktorý pôsobil v oblasti vývoja navigačných systémov dopravných vozidiel na zemi, na mori, pod vodou a vo vzduchu. Počas svojho života pôsobil na Slovensku, v Rakúsku a v USA. Prednášal aj v Nemecku, Švajčiarsku, Anglicku a Kanade.

František Héger /Horné Orešany/(* 11. február 1930, Horné Orešany, † 21. december 1997 Schenectady, New York, USA)

František Héger bol synom robotníka Františka Hégera a Pavlíny, rodenej Ilavskej. Po ukončení základnej školy v Horných Orešanoch išiel študovať na strednú školu do Trnavy a ďalej pokračoval na Fakulte elektrotechniky Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, odbor Konštrukcia strojov a zariadení, kde aj v roku 1954 získal titul Ing.

Po skončení školy sa zamestnal ako konštruktér v Moravských elektrotechnických závodoch, kde navrhol viacero typov komutátorov a generátorov pre elektrické lokomotívy.

V roku 1960 sa opäť vrátil na svoju fakultu, kde v odbore Teoretická elektrotechnika získal vedecký titul CSc.

V roku 1968 obhájil habilitačnú prácu na tému Riešenie potenciálnych oblastí v izotropických a anizotropických médiách.

Pod odchode do USA sa prof. Héger venoval prácam na vývoji viacerých elektrických stojov a tiež sa zaoberal elektromagnetickými analýzami v Draper Laboratory.

Popri výskumnej činnosti prednášal na univerzitách v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Anglicku, Kanade a USA.

V roku 2005 mu spoločnosť IBC (International Biographical Centre) v Cambridge udelila vyznamenanie in memoriam.

Prof. Héger je zapísaný v encyklopédii vedeckých osobností sveta, taktiež pôsobil ako prezident Elektrotechnických laboratórií v Bunt Hills v New Yorku a je držiteľom niekoľkých patentov v USA a Kanade.

Zdroj: Horné Orešany – monografia (2006), www.trnava-vuc.sk

maro | 21.02.'13 23:59 | Svet okolo nás | Zdieľať | tlač vytlačiť

Komentáre

Jaroslav Lieskovský | 23. 1. 2019 14:25 | mail
Správne má byť HEGER, nie HÉGER. Narodil sa v Dolných Orešanoch a detstvo strávil v Horných Orešanoch. Tieto informácie mám od jeho príbuzných na Slovensku.
O Františkovi Hegerovi som písal v trnavskom mesačníku Novinky z radnice (Spartakovci a človek z Mesiaca, 7.3.2016) a predtým na web-stránke trnavskyhlas.sk (Exfunkcionár Spartaka Mesíček: Oslovil ho posledný astronaut, ktorý kráčal po Mesiaci, 5.8.2015).

Pridať komentár

/meno, povinná položka/
/mail, povinná položka/
/web/


Formátovanie príspevku: hrubé  podčiarknuté  kurzíva
 

© 2009 - 2011 LOMOZ o.z. | www.lomoz.sk | lomoz@lomoz.sk
sponzor hostingu: inet.sk | webdesign: bohacek.sk