Príroda
Náučné tabule Horné Orešany

Náučné tabule Horné Orešany

Náučné tabule Horné Orešany, beh na dlhé trate.

Vytvorenie náučných tabuľ patrilo už medzi základné body pri vzniku združenia, v rámci propagácie mikroregiónu.

Zrealizovať projekt sa nám podarilo aj vďaka vašim 2% z dane. Tieto sme použili na financovanie drevených stojanov na tabule, striešok a samotných hliníkoplastových tabúľ s potlačou. Vyhotovenie stojanov z moreného smrekového dreva s rozmermi 1,6 x 2,5 metra a drevené striešky pre nás zabezpečili jaskyniari z klubu Speleo – TT (viac na ich webe www.naucnetabule.sk).

Kompletné stojany a striešky sme neskôr lakovali, pomáhali viacerí členovia združenia.

Po vytvorení samotného obsahu tabúl sme sa dostali na jeseň 2014 k betónovaniu konštrukcií a osádzaniu tabúl.

Od histórie po prírodu

Oproti plánovanému obsahu jednotlivých tabúl nastali malé zmeny. Na finálnom počte päť tabúľ sa nachádza:

  • Mapa obce Horné Orešany a okolia (Marek Boháček)
  • História Horných Orešian (Katarína Boháčková)
  • Kultúra a zvyky Horných Orešian (Andrea Orolínová)
  • Šport v Horných Orešanoch (Marek Boháček, Katarína Boháčková)
  • Príroda Horných Orešian (Jakub Slobodník)
  • Grafická úprava: Marek Boháček
  • Lakovanie, betónovanie a osádzanie: Miro Udvornocký, Ján Záhradník, Martin Žažo, Andrea Orolínonvá, Marek Boháček, Marcel Macko, Michal Rímeš, Martin Benovič, Stanislav Dobrovodský
  • Tlač: terc.sk

Fotogaléria

Lakovanie tabúl

Lakovanie tabúl

Lakovanie tabúl

Betónovanie konzol

Betónovanie konzol

Osádzanie tabúl

Osádzanie tabúl, 29. 11. 2014

Ďakujeme

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať aj spoločnosti Chemolak, a.s. za poskytnutie farieb na lakovanie stojanov a striešok. Pánovi Vavrovi za štrk na betónovanie konzol. Pani Gažovičovej za plastifikátor do betónu.