Kultúra a zvyky Príroda
Šport Horných Orešian

Šport v Horných Orešanoch

História a súčasnoť športu v obci Horné Orešany.

2% z dane

História organizovaného športu na území obce siaha do prvej tretiny 20. storočia. V júli v roku 1929 vznikla organizácia Športový klub Orešany Hornie, začlenená do Československej asociácie futbalu. Záujemcovia sa mohli prihlasovať do futbalového, divadelného, cyklistického, atletického a stolnotenisového odboru. Prvým predsedom bol pekár František Bezroučka.

Zakladajúci členovia športového klubu, r. 1929

Zakladajúci členovia športového klubu, r. 1929

Futbal

V roku 1931 vznikli dva samostatné kluby: ŠK Orešany Hornie a ŠK Rapid Orešany Hornie, ktoré sa už v roku 1933 spojili pod názov ŠK Orešany Hornie a prijali klubové farby - bielu, modrú a červenú.

Futbalové družstvo v roku 1928 v Častej

Futbalové družstvo v roku 1928 v Častej

V roku 1940 otvorili futbalové ihrisko na lúke a taktiež postavili volejbalové ihrisko. O osem rokov neskôr boli miestni futbalisti zaradení do II. triedy trnavskej skupiny a klub sa premenoval na Sokol Horné Orešany. Neskôr, v roku 1950, na Chémia Horné Orešany a od roku 1955 na TJ Iskra Horné Orešany.

Začiatkom 60. rokov fungovalo päť oddielov – futbalový, stolnotenisový, pozemný hokej, volejbalový a šachový. Na 40. výročie sa konali oslavy spolu s memoriálom F. Bezroučku, stolnotenisovým turnajom a exhibičným zápasom pozemného hokeja. V tomto roku sa vybudovali kabíny a oplotenie.

Futbalové družstvo v roku 1934

Futbalové družstvo v roku 1934

Postupne sa postavili sociálne zariadenia, nové futbalové ihrisko, asfaltová plocha aj betónový plot. V roku 1975 mužstvo postúpilo do okresných majstrovstiev, neskôr v roku 1977 do 1. B triedy Západoslovenského kraja a bolo zaradené do súťaže O slovenský pohár.

V roku 1996 bola súťaž zmenená na V. ligu. V sezóne 2001/02 futbalisti opäť postúpili do Majstrovstiev okresu a následne do okresných majstrovstiev, kde sú doteraz (2014).

www.tjiskra.com

Stolný tenis

Stolný tenis sa v obci hrával tiež už od roku 1929, no rozmach nastal po roku 1979, keď družstvo dospelých vyhralo svoju skupinu. Prvými vedúcimi oddielu boli Imrich Miček, Jozef Blažo a Jozef Petrašovič.

V roku 1987 po tretíkrát vybojovali stolnotenisti pod vedením Igora Kučeru víťazstvo v majstrovstvách okresu a postúpili do II. triedy majstrovstiev kraja. Po skvelých umiestneniach nasledoval postup do Majstrovstiev kraja I.

Stolnostenisové družstvo, r. 1984

Stolnostenisové družstvo, r. 1984

V roku 1995 vznikol Stolnotenisový klub Horné Orešany pod vedením Igora Kučeru a Jána Krupanského. Do roku 2000 sa družstvo dospelých umiestňovalo na popredných miestach v Majstrovstvách kraja I. triedy. Neskôr súťažili ako jediná dedina v II. lige.

V roku 2009/2010 klub už pod názvom STK Elastik Horné Orešany tvoril dve družstvá, A a B a v súčasnosti (2014) si udržiava postavenie na čele tabuľky II. ligy.

stkhorneoresany.szm.com

Beh cez hornoorešanské vŕšky, BK Viktoria

Pri príležitosti 50. výročia založenia TJ v Horných Orešanoch v roku 1979 predložili Jaroslav Lieskovský, František Hečko a Vladimír Brestovanský myšlienky založiť „Beh cez hornoorešanské vŕšky“. O rok neskôr sa konal už 1. ročník.

V roku 1987 sa konal už VII. ročník behu "Cez hornoorešanské vŕšky", ktorý dal dohromady nadšencov behu v Horných Orešanoch. Vznikol tak neoficiálne bežecký klub Viktoria Horné Orešany, neskôr až 14. októbra 1993 zaregistrovaný ako BK Viktoria Horné Orešany.

Beh cez vŕšky, r. 1981

Beh cez vŕšky, r. 1981

Zakladajúcimi členomi boli Vladislav Blažo, Drahomír Malíšek, František Volek, Gabriel Malíšek, Daniel Blažo na čele s vtedajším predsedom Jaroslavom Kováčom.

Beh „Cez hornoorešanské vŕšky“ – memoriál Františka Hečka prevzali v roku 1996 členovia klubu od miestnej TJ Iskra.

V súčasnosti (2014) na behu štartuje viac ako 300 bežcov.

www.bkviktoria.sk

Pozemný hokej

V roku 1957 zhromaždil okolo seba Jozef Petrašovič partiu ľudí a v spolupráci s krajskými orgánmi pozemného hokeja vybudovali ihrisko, zabezpečili výstroj a administratívu. Vznikol tak začiatok pozemného hokeja v Horných Orešanoch.

Pozemný hokej, dorastenci, 1958 - 1959

Pozemný hokej, dorastenci, 1958 - 1959

V tom istom roku sa zúčastnili dorastenky turnaja a získali titul preborníka Bratislavského kraja. Tento titul získali ešte tri krát.

V kategórií 7 hráčov družstvo dospelých vyhralo v rokoch 1958 a 1959 krajskú súťaž.

Pri príležitosti 10. výročia založenia JRD v roku 1967 sa konalo posledné väčšie podujatie, ktoré organizovala redakcia Roľníckych novín v Horných Orešanoch za účasti Lokomotívy Rača z 1. ligy.

BC Horné Orešany

„Box klub Horné Orešany“ vznikol v roku 2009 Členov tohto mladého klubu spája záľuba v krásnom olympijskom športe a ich snahou je priblížiť box širšej verejnosti.

Stolnotenisový turnaj

Od roku 2008 sa hrá v Horných Orešanoch Stolnotenisový turnaj určený výhradne len pre neregistrovaných hráčov, ktorý organizujú elitní neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s STK Elastik Horné Orešany a OÚ.

V roku 2014 dostal turnaj nový šat a oficiálny názov „Hornoorešanská betónovačka“.

www.stolnotenisovyturnaj.eu

Nohejbalový turnaj

Členovia občianskeho združenia LOMOZ organizujú už od roku 2011 amatérsky nohejbalový turnaj dvojčlenných družstiev, ktorý sa pravidelne koná vždy na jar.

www.lomoz.sk

Letecký šport

Prvý štart v obci uskutočnil 5. júna 1938 inštruktor Jozef Paško ml. na klzáku Zögling. V tom istom roku za obcou vzniklo prvé letisko pre klzáky v okrese, na ktorom sa lietalo až do roku 1953.

Hangár na letisku v Horných Orešanoch

Hangár na letisku v Horných Orešanoch

V Horných Orešanoch prekonal Miro Hajdučík vtedajší slovenský rekord v plachtení s časom 16 hodín a 20 minút. Najvyšší stupeň – D, z Hornoorešancov dosiahol Simeon Hodulík, ktorý pôsobil aj ako učiteľ bezmotorového lietania.

Na svahovom letisku sa lietalo až do roku 1953, kedy sa v rámci reorganizácie presúvalo na rovinné letiská.

Let vetróňa nad hornými lúkami

Let vetróňa nad hornými lúkami

V súčasnosti (2014) sa letecký šport v Horných Orešanoch spája najmä s klubom PG Orešany, ktorého členovia sa venujú paraglidingu. Ich domovským štartoviskom je Slepý vrch (544 m n.m.).

www.pgoresany.estranky.cz