Náučné tabule Horné Orešany

Vytlačené z http://www.lomoz.sk | 03.08. '21
http://www.lomoz.sk/c/5/naucne-tabule-horne-oresany.htm

Jedným z cieľov združenia je propagácia obce a regiónu. Medzi naše projekty patrí preto aj vytvorenie a umiestnenie náučných tabuľ o obci a regióne.

V obci plánujeme umiestniť päť náučných tabúľ zobrazujúcich obec, príbehy zo života, kultúru od histórie po súčasnosť.

 

 

  1. kostol, história, mylny, chemolak, úzkokoľajka, habáni, židovská štvrť, pekáreň, kováčstvo
  2. prírodné podmienky, rastlinstvo, živočíšstvo, rybáreň
  3. kultúra, šport, budúcnosť, vínna cesta, Ferschnitz – družobná obec
  4. zvyky, tradície, vinobranie, piesne, víno, kroj
  5. mapa s vyznačenými zaujímavými miestami

Umiestnenie tabúľ

  1. kostolná ulička, pri pomníku 1.sv.v.
  2. kostol – v blízkosti fary
  3. kostol – parčík, pri soche sv. Jána Nepomuckého
  4. kostol – parčík, pri soche sv. Jána Nepomuckého

Rozmery: 100 cm x 120 cm (š x v)

Odhadovaný rozpočet: € 900 (drevo, tabule, potlač, plexisklo)

Predpokladané financovanie: z grantov a sponzoring (umiestnenie loga sponzora na tabuli)

mapa náučných tabúľ

- mapa umiestnenia náučných tabúľ -

vizualizacia náučných tabúľ

- vizualizácia náučných tabuľ -

maro | 29.06.'09 17:59 | Aktivity LOMOZu | http://www.lomoz.sk