Čo Vám chýba v Horných Orešanoch?

Vytlačené z http://www.lomoz.sk | 11.05. '21
http://www.lomoz.sk/c/7/co-vam-chyba-v-hornych-oresanoch.htm

http://www.horesany.host.sk

Tak to je otázka, na ktorú mohli odpovedať obyvatelia našej obce prostredníctvom internetovej ankety. Tá prebehla na neoficiálnej stránke www.horesany.host.sk v čase od 3. októbra 2008 do 3. októbra 2009. Počas obdobia jedného roka využilo možnosť odpovedať v nej viac než tisíc respondentov.

graf anketaPodľa výsledkov ankety najviac v obci chýba bankomat. Ide o praktickú potrebu, za ktorú hlasovalo až 163 respondentov (16%). Ak dnes nemáte peniaze v hotovosti, musíte vycestovať - najbližšie do Smoleníc, kde sa nachádzajú hneď dva bankomaty. Jeden je zabudovaný v stene smolenického kultúrneho domu vedľa baru s reštauráciou a druhý je pri vstupe do továrne Chemolak. Občianske združenie LOMOZ má preto v úmysle zistiť, či by sa aktuálny stav nedal zmeniť k lepšiemu. Nový “orešanský” bankomat by mohol byť zabudovaný napríklad v stene budovy pošty.

Hneď po bankomate chýbajú v obci dobré chodníky. Až 133 respondentov (13%) si myslí, že je potrebné zlepšiť komunikácie pre chodcov. Dá sa povedať, že jediný ozajstný chodník v obci je ten, ktorý lemuje “hlavnú” cestu, teda úsek trasy Bratislava – Senica v miestach, kde prechádza našou obcou. Ako však bolo avizované aj na ostatnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Horné Orešany, aj tento relatívne nový chodník potrebuje rekonštrukciu a to v úseku na “Rajčianke”, kde kopíruje koryto potoka Parná. Na niektorých častiach tohto úseku dokonca hrozí jeho zosuv. Celkové zlepšenie situácie však pravdepodobne možno očakávať až po dokončení stavby splaškovej kanalizácie v našej obci. Najproblematickejšia a aj najnebezpečnejšia situácia je križovatka na lázni, kde sa spájajú hlavný ťah z Bratislavy do Senice a Trnavská cesta. Nebezpečie ohrozenia života nastáva najmä pri vystupovaní z autobusu. Chýba označený prechod pre chodcov.

Ďalším nedostatkom, ktorý označilo až 96 občanov, je absencia lekárne. S očakávaním však sledujeme stavbu zdravotníckeho strediska neďaleko obecného úradu, kde podľa miestnych chýrov nebude chýbať ani lekárnická predajňa.

Zaujímavým nedostatkom, ktorý vníma až 87 respondentov (9%) sa týka najmenších obyvateľov obce. Ide o detské ihrisko. V rámci globálneho alebo prinajmenšom celoslovenského trendu stúpa natalita aj v našej obci. Detské ihrisko v našej obci síce je, ale nachádza sa v areáli Základnej školy s materskou školou a nie je vždy prístupné. Vybudovanie detského ihriska bolo začlenené v projekte športového klubu, ktorý vznikol v budove šatní TJ Iskra Horné Orešany. Okrem samotného podniku – baru majiteľ sľuboval v areáli telovýchovnej jednoty vybudovanie dvoch tenisových kurtov a detského ihriska. Tieto sľuby nesplnil, zrealizoval len bar. Zostáva iba veriť, že má na pamäti aj zlepšenie kvality života v obci a nie len vlastné obohatenie.

Z ostatného, čo podľa ankety v Horných Orešanoch chýba, možno vybrať najmä oficiálny web. Hlasovalo zaň 66 respondentov (7%), je však pravdepodobné, že foiciálnu internetovú stránku si želá oveľa viac obyvateľov. V tejto otázke naša obec ďaleko zaostáva za všetkými okolitými obcami. Dnes už môžme verejnosti s radosťou oznámiť, že Občianske združenie LOMOZ po dohode so zástupcami obce pracuje na vybudovaní oficiálnej verzie internetovej stránky obce Horné Orešany, ktorá bude už onedlho prístupná na doméne www.horneoresany.sk. Pracovný grafický návrh vzhľadu stránky nájdete na adrese http://www.lomoz.sk/subory.htm a akékoľvek pripomienky a návrhy nám môžete posielať na našu e-mailovú adresu lomoz@lomoz.sk.

Až 83 respondentom chýba v našej obci park. Posedieť si v príjemnom prostredí, oddýchnuť si, prípadne podebatovať so známymi a pritom neopustiť obec. Aj na túto lákavú predstavu sa združenie LOMOZ pokúsi reagovať. V súčasnosti pripravujeme projektový návrh a pracujeme na plnení podmienok re zapojenie sa do grantového programu. 

jano | 13.10.'09 09:13 | Život v obci | http://www.lomoz.sk